WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEW zarządzaniu nieruchomościami Prospector Sp z o.o. kieruje się wieloletnim doświadczeniem, prowadzi działania, które mają na celu z jednej strony utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, z drugiej zaś przyczyniają się do obniżenia kosztów ponoszonych przez właścicieli.

 

Spółka świadczy usługi w zakresie:

  zarządzania i administrowania nieruchomością
  obsługi technicznej nieruchomości
  obsługi finansowo-księgowej
  obsługi prawnej

 

Zainteresowanych nawiązaniem współpracy zapraszamy:

 do kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracownikiem naszej firmy,
 do złożenia zapytania za pośrednictwem formularza,
 odpowiemy za wszystkie pytania,
  wytłumaczymy zasady współpracy,
  przedstawimy konkurencyjną ofertę,
  przygotujemy potrzebne dokumenty (uchwały i umowę)
  wspólnie ustalimy zasady współpracy,
  podpiszemy umowę i rozpoczniemy zarządzanie Państwa nieruchomością.

 

Jednocześnie informujemy, iż Prospector Sp. z o.o. aktywnie uczestnicy w procesie przejęcia nieruchomości od poprzedniego zarządcy. Pracownicy firmy przejmują na podstawie protokołów od poprzedniego zarządcy dokumentację: administracyjną, techniczną i księgową wspólnoty, dbając o jej kompletność.

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter)
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

L E G N I CA

ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter), 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 159

tel. kom: 509 558 541
administrator@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 199
mczerwinska@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ TECHNICZNY:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149

tel. kom: 509 558 540
mtolloczko@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 504 261 544
kpaluch@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 506 627 364
kpawlik@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 517 701 401
rpopilowski@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158

tel. kom: 505 760 295
ksiegowosc@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 199 260
bwiskowska@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 209 197
mtabin@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 203
jkondratowicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ OBSŁUGI SYSTEMU BANKOWEGO
tel. 76 819 90 91 wew. 153
tel. kom: 505 760 328
ajaskiewicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ (Woda, Ciepło):
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 507 229 267
ekrzywicka@prospector.nieruchomosci.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE:
tel. 604 072 260
tel. 697 075 260

K R A K Ó W

ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155