Obsługa techniczna  Dbanie o stan techniczny nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane przez stały nadzór techniczny, budowlany obiektu
  Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 Dokonywanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia)
  Przygotowywanie projektów umów na roboty w oparciu o dostarczone przez Zleceniobiorcę przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne)
  Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
  Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich (na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne)
  Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
  Przygotowywanie planów remontowych
  Prowadzenie nadzoru i kontroli nad przebiegiem i jakością wykonywania napraw bieżących, konserwacji, usuwaniem awarii i jej skutków
  Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych
  Zapewnienie bezpłatnego nadzoru technicznego
  Zapewnienie stałego całodobowego dyżuru pogotowia technicznego
  Oddanie do dyspozycji Wspólnoty całodobowego telefonu alarmowego administratora, na który można zgłaszać wszelkie nagłe awarii.
  Bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej
  Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
  Usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter)
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

L E G N I CA

ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter), 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 159

tel. kom: 509 558 541
administrator@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 199
mczerwinska@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ TECHNICZNY:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149

tel. kom: 509 558 540
mtolloczko@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 504 261 544
kpaluch@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 506 627 364
kpawlik@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 517 701 401
rpopilowski@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158

tel. kom: 505 760 295
ksiegowosc@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 199 260
bwiskowska@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 209 197
mtabin@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 203
jkondratowicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ OBSŁUGI SYSTEMU BANKOWEGO
tel. 76 819 90 91 wew. 153
tel. kom: 505 760 328
ajaskiewicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ (Woda, Ciepło):
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 507 229 267
ekrzywicka@prospector.nieruchomosci.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE:
tel. 604 072 260
tel. 697 075 260

K R A K Ó W

ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155