OBSŁUGA PRAWNA

Opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów. Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut). Reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi (po podjęciu dodatkowej uchwały określającej warunki reprezentacji). Opracowywanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami Właścicieli.

This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps