Zarządzanie i administracja nieruchomościamiReprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej.

 

Podpisywanie i renegocjowanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na:

  Dostawę wody i odprowadzenie ścieków
  Dostawę energii cieplnej
  Wywóz nieczystości stałych
  Dostawę energii elektrycznej
  Konserwację i naprawy domofonów
  Utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym części wspólnych nieruchomości
  Przeglądy i usługi kominiarskie
  Przeglądy gazowe, elektryczne, budowlane, obsługę kotłowni, udt itp.
  Pełnienie dyżurów pogotowia technicznego
  Czuwanie nad właściwą gospodarką energetyczną poprzez comiesięczną analizę zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu
  Zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku
  Występowanie w imieniu wspólnoty i jej członów o odszkodowania
 Egzekwowanie od użytkowników lokali w ramach posiadanych możliwości i uprawnień, przestrzegania prawa budowlanego oraz regulaminu porządku domowego
  Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
  Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych
 Wykonanie i dostarczenie właścicielom książeczek opłat z wydrukowanym numerem rachunku bankowego wspólnoty oraz danymi wpłacającego właściciela
  Wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i weryfikacja warunków umów
  Zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów wspólnoty, do których osoby upoważnione (zarząd wspólnoty) mają wgląd
  Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty
  Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali
  Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku
  Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynku
  Wykonanie oznakowania budynku ( tj. Tablica administracyjna z numerem porządkowym budynku, tablica informacyjna)
  Oferowanie tablic informacyjnych i pojemników na ulotki

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Rycerska 2
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

KRAKÓW

ul. Josepha Conrada 63 IIIp., 31-357 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155

Pogotowie techniczne:
tel. 604 213 065

LEGNICA

ul. Rycerska 2, 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 145
tel. kom: 509 558 541

Dział Techniczny:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149
tel. kom: 509 558 540
tel. kom: 504 261 544
tel. kom: 506 627 364
tel. kom: 517 701 401

Dział Księgowości:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158, 162
tel. kom: 505 760 295
tel. kom: 500 199 260

Dział Rozliczeń:
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 500 199 260

Pogotowie techniczne:
wod.-kan.-gaz.
tel. 603 080 819
elektr.-budowlane
tel. 697 075 260