Zarządzanie i administracja nieruchomościamiReprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej.

 

Podpisywanie i renegocjowanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na:

  Dostawę wody i odprowadzenie ścieków
  Dostawę energii cieplnej
  Wywóz nieczystości stałych
  Dostawę energii elektrycznej
  Konserwację i naprawy domofonów
  Utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i porządkowym części wspólnych nieruchomości
  Przeglądy i usługi kominiarskie
  Przeglądy gazowe, elektryczne, budowlane, obsługę kotłowni, udt itp.
  Pełnienie dyżurów pogotowia technicznego
  Czuwanie nad właściwą gospodarką energetyczną poprzez comiesięczną analizę zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazu
  Zawieranie, zmiany, rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku
  Występowanie w imieniu wspólnoty i jej członów o odszkodowania
 Egzekwowanie od użytkowników lokali w ramach posiadanych możliwości i uprawnień, przestrzegania prawa budowlanego oraz regulaminu porządku domowego
  Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
  Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych
 Wykonanie i dostarczenie właścicielom książeczek opłat z wydrukowanym numerem rachunku bankowego wspólnoty oraz danymi wpłacającego właściciela
  Wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i weryfikacja warunków umów
  Zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów wspólnoty, do których osoby upoważnione (zarząd wspólnoty) mają wgląd
  Prowadzenie rejestru uchwał właścicieli lokali i dokumentacji z zebrań wspólnoty
  Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i właścicieli lokali
  Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku
  Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynku
  Wykonanie oznakowania budynku ( tj. Tablica administracyjna z numerem porządkowym budynku, tablica informacyjna)
  Oferowanie tablic informacyjnych i pojemników na ulotki

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter)
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

L E G N I CA

ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter), 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 159

tel. kom: 509 558 541
administrator@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 199
mczerwinska@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ TECHNICZNY:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149

tel. kom: 509 558 540
mtolloczko@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 504 261 544
kpaluch@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 506 627 364
kpawlik@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 517 701 401
rpopilowski@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158

tel. kom: 505 760 295
ksiegowosc@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 199 260
bwiskowska@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 209 197
mtabin@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 203
jkondratowicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ OBSŁUGI SYSTEMU BANKOWEGO
tel. 76 819 90 91 wew. 153
tel. kom: 505 760 328
ajaskiewicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ (Woda, Ciepło):
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 507 229 267
ekrzywicka@prospector.nieruchomosci.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE:
tel. 604 072 260
tel. 697 075 260

K R A K Ó W

ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155