DEWELOPERZYZarządzanie i administrowanie nowymi budynkami w fazie deweloperskiej i docelowo wspólnoty mieszkaniowej to nowy wymiar pracy dla zarządcy. Prospector Sp z o.o. działa w tym sektorze od kilku lat i zarządza apartamentowcami, osiedlami oraz budynkami usługowo-mieszkalnymi. Takie nieruchomości wymagają indywidualnego podejścia i dużej elastyczności w działaniu całego zespołu. Doświadczenia wielu lat umożliwiły Spółce wypracowanie odpowiedniej metody zarządzania uwzględniającej specyfikę nowych budynków -a zrozumienie dążeń inwestora oraz potrzeb mieszkańców pozwala na świadczenie usług na wysokim satysfakcjonującym strony poziomie.

Dla Prospectora najważnjeszym jest zbudowanie właściwych relacji pomiędzy deweloperem, właścicielem i zarządcą.

 

Spółka świadczy usługi w zakresie:

  zarządzania i administrowania nieruchomością
  obsługi technicznej nieruchomości
  obsługi finansowo-księgowej
  obsługi prawnej

 

Nasze atuty to przede wszystkim:

  kompleksowa obsługa w zakresie administracyjnym, księgowym, technicznym, prawnym
  przejrzysty sposób rozliczenia kosztów wspólnoty i właścicieli,
  pełna kontrola finansów wspólnoty.
  konsekwentne podnoszenie wartości nieruchomości poprzez poprawę stanu technicznego i estetyki nieruchomości. –
  gwarancja konkurencyjnej stawki wynagrodzenia zarządcy.
  jasna i przejrzysta umowa o zarządzanie,
  doświadczony zespół

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Rycerska 2
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

KRAKÓW

ul. Josepha Conrada 63 IIIp., 31-357 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155

Pogotowie techniczne:
tel. 604 213 065

LEGNICA

ul. Rycerska 2, 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 145
tel. kom: 509 558 541

Dział Techniczny:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149
tel. kom: 509 558 540
tel. kom: 504 261 544
tel. kom: 506 627 364
tel. kom: 517 701 401

Dział Księgowości:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158, 162
tel. kom: 505 760 295
tel. kom: 500 199 260

Dział Rozliczeń:
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 500 199 260

Pogotowie techniczne:
wod.-kan.-gaz.
tel. 603 080 819
elektr.-budowlane
tel. 697 075 260