OBSŁUGA KLIENTA 

Panel Klienta IOK

Właścicielom nieruchomości bezpłatnie poprzez naszą stronę internetową udostępniamy nowoczesną, kompleksową platformę wymiany informacji pomiędzy zarządcą, a jego kontrahentami – zarówno lokatorami, najemcami, właścicielami jak i dostawcami usług.

Moduł pozwala zarówno na prezentowanie istotnych informacji finansowych jak i administracyjnych. Umożliwia on:

  Dostęp do danych finansowych osoby logującej się,
  Aktualizację danych kontaktowych kontrahenta np. numer telefonu, adres e-mail.
  Dostęp do ogłoszeń i dokumentów dotyczących nieruchomości,
  Zgłaszanie awarii,
Przeprowadzanie ankiet w sprawach dotyczących wspólnoty,
  Podanie odczytów liczników wraz z automatyczną weryfikacją poprawności wpisywanego odczytu
  Możliwość prezentacji podejmowanych przez Wspólnotę uchwał oraz zbierania pod nimi głosów drogą elektroniczną
  Wgląd do dedykowanych ogłoszeń zarządcy i wspólnot mieszkaniowych

Dane dostępowe do Paneli Klienta IOK tj. Identyfikator Użytkownika oraz Hasło, każdy Właściciel lokalu otrzymuje wraz z pierwszą korespondencją od zarządcy.
W przypadku zagubienia lub zapomnienia tych danych, w celu ponownego uzyskania dostępu, Właściciel (Użytkownik) zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem o ich ponowne udostępnienie,
skierowanym pocztą tradycyjną na adres siedziby zarządcy wskazany w zakładce KONTAKT lub drogą elektroniczną na adres Administratora.

Wniosek o wydanie danych dostępowych zostanie rozpatrzony pozytywnie po weryfikacji tożsamości Wnioskującego.
W przypadku pozytywnej weryfikacji tożsamości Wnioskującego, otrzyma on zwrotnie login wraz z tymczasowym hasłem, umożliwiający dostęp do Panelu Klienta IOK.
Przy pierwszym logowaniu Użytkownik zobowiązany jest dokonać zmiany hasła na własne.

Regulamin Panelu Klienta IOK dostępny jest tutaj

 

Dokumenty do pobrania dla Właścicieli lokali

Prosimy o pobranie i wypełnienie właściwego formularza oraz odesłanie na adres siedziby zarządcy, wskazany zakładce KONTAKT.
Zwrotnie otrzymacie Państwo login i hasło dostępowe do Panelu Klienta IOK.

1. Formularz OSW-1_WM
– OŚWIADCZENIE do celów wykonywania zarządu / administrowania nieruchomością wspólną -> POBIERZ

2. Formularz DEK-2A_LM/G/MP – Lokal Mieszkalny / Garaż / Miejsce Postojowe
– DEKLARACJA do celu ustalenia wymiaru naliczeń na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych i zużycia mediów -> POBIERZ

3. Formularz DEK-2B_LU/G/MP – Lokal Użytkowy / Garaż / Miejsce Postojowe
– DEKLARACJA do celu ustalenia wymiaru naliczeń na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych i zużycia mediów -> POBIERZ

4. Formularz Druk DEK-3A_LM/G/MP – Lokal Mieszkalny / Garaż / Miejsce Postojowe
– DEKLARACJA AKTUALIZACYJNA do celu ustalenia wymiaru naliczeń na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych i zużycia mediów -> POBIERZ

5. Formularz DEK-3B_LU/G/MP – Lokal Użytkowy / Garaż / Miejsce Postojowe
– DEKLARACJA AKTUALIZACYJNA do celu ustalenia wymiaru naliczeń na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych i zużycia mediów -> POBIERZ

6. Polisa OC Zarządcy -> POBIERZ

 

Ochrona Danych Osobowych

Polityka Prywatności -> POBIERZ

 

Monitoring Wspólnot Mieszkaniowych

WNIOSEK o zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego -> POBIERZ

 
 

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter)
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

L E G N I CA

ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter), 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 159

tel. kom: 509 558 541
administrator@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 199
mczerwinska@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ TECHNICZNY:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149

tel. kom: 509 558 540
mtolloczko@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 504 261 544
kpaluch@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 506 627 364
kpawlik@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 517 701 401
rpopilowski@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158

tel. kom: 505 760 295
ksiegowosc@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 199 260
bwiskowska@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 209 197
mtabin@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 203
jkondratowicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ OBSŁUGI SYSTEMU BANKOWEGO
tel. 76 819 90 91 wew. 153
tel. kom: 505 760 328
ajaskiewicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ (Woda, Ciepło):
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 507 229 267
ekrzywicka@prospector.nieruchomosci.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE:
tel. 604 072 260
tel. 697 075 260

K R A K Ó W

ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155