OBSŁUGA KLIENTA 

Internetowa Obsługa Kontrahenta

Właścicielom nieruchomości bezpłatnie poprzez naszą stronę internetową udostępniamy nowoczesną, kompleksową platformę wymiany informacji pomiędzy zarządcą, a jego kontrahentami – zarówno lokatorami, najemcami, właścicielami jak i dostawcami usług.

Moduł pozwala zarówno na prezentowanie istotnych informacji finansowych jak i administracyjnych. Umożliwia on:

  Dostęp do danych finansowych osoby logującej się,
  Aktualizację danych kontaktowych kontrahenta np. numer telefonu, adres e-mail.
  Dostęp do ogłoszeń i dokumentów dotyczących nieruchomości,
  Zgłaszanie awarii,
Przeprowadzanie ankiet w sprawach dotyczących wspólnoty,
  Podanie odczytów liczników wraz z automatyczną weryfikacją poprawności wpisywanego odczytu
  Możliwość prezentacji podejmowanych przez Wspólnotę uchwał oraz zbierania pod nimi głosów drogą elektroniczną
  Wgląd do dedykowanych ogłoszeń zarządcy i wspólnot mieszkaniowych

W celu aktywacji konta IOK należy wypełnić Oświadczenie właściciela wraz z Klauzulą informacyjną oraz odesłać je na adres zarządcy.
Zwrotnie Użytkownik otrzyma login i hasło umożliwiające dostęp do IOK. Po pierwszym logowaniu należy dokonać zmiany hasła na własne.

Regulamin IOK dostępny tutaj

 

Dokumenty do pobrania

Prosimy o pobranie dokumentów
1. Oświadczenie właściciela wraz z Klauzulą informacyjną (Z1G) Pobierz dokument
2. Oświadczenie naliczenia i sposób głosowania (Z1C) Pobierz dokument
3. Oświadczenie korespondencja (Z1D) Pobierz dokument
4. Oświadczenie wykup lokale usługowe garaże (Z1E) Pobierz dokument
5. Oświadczenie wykup lokale mieszkalne garaże (Z1F) Pobierz dokument
6. Polisa OC Pobierz dokument

ich wypełnienie oraz odesłanie na adres zarządcy.

Zwrotnie otrzymacie Państwo login i hasło dostępowe do IOK.

 

RODO

1. Podstawę prawną Ochrony Danych Osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych).
2. Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

RODO – klauzula informacyjna Pobierz dokument
WNIOSEK o zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego Pobierz dokument

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter)
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

L E G N I CA

ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter), 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 159

tel. kom: 509 558 541
administrator@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 199
mczerwinska@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ TECHNICZNY:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149

tel. kom: 509 558 540
mtolloczko@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 504 261 544
kpaluch@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 506 627 364
kpawlik@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 517 701 401
rpopilowski@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158

tel. kom: 505 760 295
ksiegowosc@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 199 260
bwiskowska@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 209 197
mtabin@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 203
akazior@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ OBSŁUGI SYSTEMU BANKOWEGO
tel. 76 819 90 91 wew. 153
tel. kom: 505 760 328
ajaskiewicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ (Woda, Ciepło):
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 507 229 267
ekrzywicka@prospector.nieruchomosci.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE:
wod.-kan.-gaz.
tel. 603 080 819
elektr.-budowlane
tel. 697 075 260

K R A K Ó W

ul. Josepha Conrada 63 IIIp., 31-357 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155