KONTAKT LEGNICAFORMULARZ KONTAKTOWY

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że:

- Administratorem moich danych osobowych jest: Prospector Sp. z o.o., którego reprezentuje Prezes Zarządu, zgodnie z zapisami w KRS nr 0000165449. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej, na adres 59-220 Legnica, ul. Rycerska 2 lub pocztą elektroniczną legnica@prospector.nieruchomosci.pl

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 76 724 51 42 lub za pomocą poczty elektronicznej legnica@prospector.nieruchomosci.pl

- Administrator danych osobowych przetwarza je na podstawie zgody, w trybie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, co oznacza, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną

- odbiorcami danych są podmioty upoważnione na mocy prawa lub kooperanci Administratora. Szczegółowy wykaz odbiorców prowadzi Administrator.

- w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje mi prawo do: żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- Administrator nie podejmuje wobec moich danych osobowych czynności profilowania.

Administrowanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, a w szczególności wypełnia obowiązki, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Rycerska 2
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

KRAKÓW

ul. Josepha Conrada 63 IIIp., 31-357 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155

Pogotowie techniczne:
tel. 604 213 065

LEGNICA

ul. Rycerska 2, 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 145
tel. kom: 509 558 541

Dział Techniczny:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149
tel. kom: 509 558 540
tel. kom: 504 261 544
tel. kom: 506 627 364
tel. kom: 517 701 401

Dział Księgowości:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158, 162
tel. kom: 505 760 295
tel. kom: 500 199 260

Dział Rozliczeń:
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 500 199 260

Pogotowie techniczne:
wod.-kan.-gaz.
tel. 603 080 819
elektr.-budowlane
tel. 697 075 260