USŁUGA ZARZĄDZANIA NAJMEM 

Korzyści wynikające z podpisania umowy na zarządzanie najmem to :

  oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie najemcy i nadzór nad mieszkaniem,
  pełna kontrola nad terminowością dokonywania opłat,
  możliwość korzystania z profesjonalnie przygotowanych umów najmu,
  stały dostęp do serwisantów i ekip remontowych,
  dostęp w każdym momencie do dokumentacji finansowej gromadzonej chronologicznie w jednym miejscu,
  comiesięczny przelew środków netto, po uregulowaniu wszelkich rachunków i zaliczek na podatek dochodowy,
  wsparcie zarządcy, pośrednika oraz prawnika,
  faktura VAT za usługę dokumentująca poniesione koszty obsługi lokalu.

 

Przygotowanie lokalu do najmu

  kompletowanie i weryfikacja dokumentów lokalu,
  określanie grupy docelowej najemców,
  przygotowanie lokalu do wynajmu,
  opracowanie procedury poszukiwania najemców,
  przygotowanie adekwatnych do potrzeb wynajmującego materiałów reklamowych.

 

Poszukiwanie najemców

  optymalizacja ceny najmu,
  weryfikowanie potencjalnych klientów pod względem ich zdolności finansowych i sytuacji życiowej,
  poszukiwanie najemcy zgodnie z zatwierdzoną przez wynajmującego procedurą,
  prezentowanie powierzonego lokalu przez 7 dni w tygodniu,
  kompletowanie dokumentacji do podpisania umowy najmu,
  podpisanie umowy najmu w imieniu właściciela,
  pobieranie od najemcy na dedykowane konto firmowe kaucji, która jest przelewana na konto wynajmującego,
  przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym i dokumentacją fotograficzną,
  rozliczenie umowy najmu po jej zakończeniu,
  protokolarne odebranie mieszkania,
  rozliczenie kaucji.

 

Bieżące administrowanie

  dbanie o należyty stan lokalu poprzez nadzór nad przebiegiem umowy najmu,
  obsługa rozliczeń pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami usług oraz urzędem skarbowym,
  kontrola płatności najemców oraz ewentualna windykację należności,
  wsparcie serwisowe w zakresie drobnych napraw i konserwacji,
  bieżący kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
  reprezentowanie Właściciela na podstawie pełnomocnictwa we wszelkich sprawach przed najemcą oraz innymi podmiotami i urzędami,
  przedstawianie comiesięcznych raportów Właścicielowi lokalu z zaistniałych zdarzeń i wykonanych prac

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter)
tel: 76 724 51 42
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

L E G N I CA

ul. Świętego Piotra 9 / LU5, LU6 (Parter), 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 159

tel. kom: 509 558 541
administrator@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 199
mczerwinska@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ TECHNICZNY:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149

tel. kom: 509 558 540
mtolloczko@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 504 261 544
kpaluch@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 506 627 364
kpawlik@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 517 701 401
rpopilowski@prospector.nieruchomosci.pl


DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152, 158

tel. kom: 505 760 295
ksiegowosc@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 199 260
bwiskowska@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 500 209 197
mtabin@prospector.nieruchomosci.pl

tel. kom: 507 229 203
jkondratowicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ OBSŁUGI SYSTEMU BANKOWEGO
tel. 76 819 90 91 wew. 153
tel. kom: 505 760 328
ajaskiewicz@prospector.nieruchomosci.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ (Woda, Ciepło):
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 507 229 267
ekrzywicka@prospector.nieruchomosci.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE:
tel. 604 072 260
tel. 697 075 260

K R A K Ó W

ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 500 201 155
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155