e-Strefa Mieszkańca już działa!Prospector Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów oddaje do dyspozycji e-Strefę Mieszkańca umożliwiającą swobodną, dwustronną wymianę informacji, wzmacniająca więź i relacje z Klientem.

THB e-Strefa Mieszkańca to program informatyczny, który na nowo definiuje relacje z Klientem. Pozwala na nieograniczoną w czasie (24 godziny na dobę) i przestrzeni (z każdego miejsca na świecie) wymianę informacji za pomocą Internetu przy zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, za pośrednictwem protokołu SSL, który wyklucza możliwość nieautoryzowanego dostępu do danych ponieważ (każdy Klient otrzymuje osobisty, unikalny identyfikator i hasło i ma możliwość obejrzenia tylko swoich danych).

Celem usługi e-Strefa Mieszkańca jest prezentowania w Internecie danych rozliczeniowych, takich, jak opłaty/czynsze, czy rozliczenie zużycia wody.

Główne funkcje programu, to: podgląd własnej kartoteki finansowej, możliwość zgłaszania zmian, np. stanu liczników oraz możliwość zgłaszania awarii i usterek.

KONTAKT

PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Rycerska 2 tel: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40 legnica@prospector.nieruchomosci.pl

KONTAKT


PROSPECTOR SP.ZO.O.

59-220 Legnica, ul. Rycerska 2
tel: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

KRAKÓW

ul. Balicka 35, 30-149 Kraków
tel.: 12 623 08 10, tel.kom.: 506 499 247
krakow@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Techniczny:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 506 499 247
tel. kom: 501 857 089
tel. kom: 501 857 262

Dział Księgowości:
tel/fax: 12 623 08 10
tel. kom: 500 201 155

Pogotowie techniczne:
tel. 604 213 065

LEGNICA

ul. Rycerska 2, 59-220 Legnica
tel.: 76 724 51 42, fax: 76 850 38 40
legnica@prospector.nieruchomosci.pl

Dział Administracji:
tel. 76 819 90 92 wew. 144, 145
tel. kom: 509 558 541

Dział Techniczny:
tel. 76 819 90 90 wew. 146, 147, 148, 149
tel. kom: 509 558 540
tel. kom: 504 261 544
tel. kom: 506 627 364
tel. kom: 517 701 401

Dział Księgowości:
tel. 76 819 90 91 wew. 150, 151, 152
tel. kom: 505 760 295
tel. kom: 500 199 260

Dział Rozliczeń:
tel. 76 819 90 91 wew. 154
tel. kom: 500 199 260

Pogotowie techniczne:
wod.-kan.-gaz.
tel. 603 080 819
elektr.-budowlane
tel. 697 075 260