Obsługa techniczna

 • Dbanie o stan techniczny nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane przez stały nadzór techniczny, budowlany obiektu
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • Dokonywanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia)
 • Przygotowywanie projektów umów na roboty w oparciu o dostarczone przez Zleceniobiorcę przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie (na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne)
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Przygotowywanie kosztorysów inwestorskich (na roboty budowlane, sanitarne i elektryczne)
 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków
 • Przygotowywanie planów remontowych
 • Prowadzenie nadzoru i kontroli nad przebiegiem i jakością wykonywania napraw bieżących, konserwacji, usuwaniem awarii i jej skutków
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych
 • Zapewnienie bezpłatnego nadzoru technicznego
 • Zapewnienie stałego całodobowego dyżuru pogotowia technicznego
 • Oddanie do dyspozycji Wspólnoty całodobowego telefonu alarmowego administratora, na który można zgłaszać wszelkie nagłe awarii.
 • Bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • Usuwanie awarii i ich skutków w nieruchomości
Obsługa administracyjna - prospectorobsługa techniczna nieruchomości - prospectorobsługa finansowo księgowa prospectorobsługa prawna nieruchomości
This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps