OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

Dbanie o stan techniczny nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane przez stały nadzór techniczny, budowlany obiektu. Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Dokonywanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie (obsługa przez firmy wyspecjalizowane posiadające uprawnienia),

This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps