OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA

Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dla całej nieruchomości.Rozliczanie wszelkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy właścicielami proporcjonalnie do ich udziałów. Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości. Przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów Wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości, a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami.

This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps