e-Strefa Mieszkańca już działa!

Prospector Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów oddaje do dyspozycji e-Strefę Mieszkańca umożliwiającą swobodną, dwustronną wymianę informacji, wzmacniająca więź i relacje z Klientem.

THB e-Strefa Mieszkańca to program informatyczny, który na nowo definiuje relacje z Klientem. Pozwala na nieograniczoną w czasie (24 godziny na dobę) i przestrzeni (z każdego miejsca na świecie) wymianę informacji za pomocą Internetu przy zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, za pośrednictwem protokołu SSL, który wyklucza możliwość nieautoryzowanego dostępu do danych ponieważ (każdy Klient otrzymuje osobisty, unikalny identyfikator i hasło i ma możliwość obejrzenia tylko swoich danych).

Celem usługi e-Strefa Mieszkańca jest prezentowania w Internecie danych rozliczeniowych, takich, jak opłaty/czynsze, czy rozliczenie zużycia wody.

Główne funkcje programu, to: podgląd własnej kartoteki finansowej, możliwość zgłaszania zmian, np. stanu liczników oraz  możliwość zgłaszania awarii i usterek.

This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps