Deweloperzy

2

Zarządzanie i administrowanie nowymi budynkami w fazie deweloperskiej i docelowo wspólnoty mieszkaniowej to nowy wymiar pracy dla zarządcy. Prospector Sp z o.o. działa w tym sektorze od kilku lat i zarządza apartamentowcami, osiedlami oraz budynkami usługowo-mieszkalnymi. Takie nieruchomości wymagają indywidualnego podejścia i dużej elastyczności w działaniu całego zespołu. Doświadczenia wielu lat umożliwiły Spółce wypracowanie odpowiedniej metody zarządzania uwzględniającej specyfikę nowych budynków -a zrozumienie dążeń inwestora oraz potrzeb mieszkańców pozwala na świadczenie usług na wysokim satysfakcjonującym strony poziomie.

Dla Prospectora najważnjeszym jest zbudowanie właściwych relacji pomiędzy deweloperem, właścicielem i zarządcą.

Spółka świadczy usługi w zakresie:

zarządzania i administrowania nieruchomością
obsługi technicznej nieruchomości
obsługi finansowo-księgowej
obsługi prawnej

Nasze atuty to przede wszystkim:

  • kompleksowa obsługa w zakresie administracyjnym, księgowym, technicznym, prawnym
  • przejrzysty sposób rozliczenia kosztów wspólnoty i właścicieli,
  • pełna kontrola finansów wspólnoty.
  • konsekwentne podnoszenie wartości nieruchomości poprzez poprawę stanu technicznego i estetyki nieruchomości. –
  • gwarancja konkurencyjnej stawki wynagrodzenia zarządcy.
  • jasna i przejrzysta umowa o zarządzanie,
  • doświadczony zespół

Wybór PROSPECTORA na Zarządcę zapewni wysoką jakość usług i bezpieczeństwo finansowe.
ZAUFAŁO NAM WIELU …… ZAUFAJ I TY.

Obsługa administracyjna - prospectorobsługa techniczna nieruchomości - prospectorobsługa finansowo księgowa prospectorobsługa prawna nieruchomości
This theme is sponsored by WarriorView along with AppleIpad, HealthyLifestyle and Rubber Stamps